Tilawise – uuden yrityksen nimi ja tiivis brändistrategia

Uuden aloittavan yrityksen on tärkeää tehdä alusta alkaen laadukasta brändimarkkinointia, jotta yleisö kiinnostuu tuotteesta ja kauppa alkaa käydä. 

Tilawise Oy on tuore toimija tilarakentamisen alalla. Se perustettiin loppuvuodesta 2022 myymäläkalusteita valmistavan yrityksen Tilamar Oy:n rinnalle. Yrityksen tehtävänä on palvella B2B-asiakkaita myymälöiden, ravintoloiden, hotellien ja toimistotilojen laadukkaassa sisustusrakentamisessa.

Uusi yritys tarvitsi toimintansa alkaessa osuvan nimen sekä brändistrategian. Asiakas valitsi brändistrategiasta tiiviin version, joka on mahdollista toteuttaa nopeassakin aikataulussa. Työkirja tarjoaa kuitenkin kaikki keskeiset elementit vahvan brändin rakentamiseen. Brändistrategian koostaminen käynnistettiin kyselyllä. Asiakas sai täytettäväkseen brändityökirjan, johon kirjattiin brändin ytimen muotoilun kannalta kaikki olennaiset kysymykset. Kun vastaukset oli käyty läpi yhdessä asiakkaan kanssa, editoimme tekstin viestinnällisesti hiotumpaan muotoon. Yksi työkirjan hyödyistä onkin, että sen sisältöjä voidaan käyttää kaikessa markkinointiviestinnässä sellaisenaan aina somesisällöistä perinteiseen mainontaan.

Brändityökirja avaa uuden yrityksen vision, mission, strategian ja arvot sekä perusviestit, ilmeen ja äänensävyn. Brändityön pohjalta loimme Tilawiselle arvolupauksen eli sloganin. Siinä kiteytyy yrityksen lupaus arvosta, jonka asiakas saa hyödyntäessään sen palveluita. Tilawisen arvolupaukseksi valikoitui

Rakennamme tilaa onnistumisille.

Tiivis brändityökirja eroaa laajasta versiosta esimerkiksi siinä, ettei se sisällä kuvallista esitystä. Kyseessä on napakasti kirjoitettu tekstidokumentti, jota voidaan näppärästi hyödyntää aina kun kaivataan tietoja yrityksen brändin ydinkysymyksistä.

Nimisuunnittelu

Samaan aikaan brändityökirjan kanssa työstimme uudelle yritykselle nimeä. Limittäin nivoutuvat projektit tukivat toisiaan ja etenivät tiiviissä aikataulussa. Nimisuunnittelu alkoi asiakkaalle tehdystä kyselystä, jossa haettiin alustavia suuntaviivoja tulevalle nimelle. Tämän jälkeen pidimme yhdessä asiakkaan kanssa työpajan, jossa esiteltiin jo työstettyjä ehdotuksia ja heiteltiin vapaasti ilmaan uusiakin ajatuksia. ”Aivomyrskyn” päätteeksi nimeksi valikoitui Tilawise.

Nimi on olennainen osa uuden yrityksen identiteettiä eikä se synny sormia napauttamalla. Suunnittelussa tulee huomioida muun muassa nimen merkitys, domain ja sopivuus PRH:lle

Näin yrityksen nimen suunnittelu tyypillisesti etenee

Tilawise yhteistyössä Cuvio Oy / Tiia-Leena Haataja

Muita referenssejä