ME Studio – strategialähtöinen brändiuudistus

Paperilintu loi yhteistyökumppaninsa kanssa tunnetulle tapahtuma-alan toimijalle brändistrategian. Sen tavoitteena on toimia paitsi yrityksen sisäisenä työkaluna myös ohjeistuksena ulkopuolisille kumppaneille.

ME Studion juuret ovat syvällä tapahtuma-alan sydämessä, ja se on ajan saatossa kasvanut pienestä ketterästä yksiköstä täyden palvelun tapahtumataloksi. Tapahtuma-ala on elänyt viime vuosina myllerrysten aikaa. ME Studiolle muutokset ovat tarjonneet otollisen hetken kirkastaa omaa tekemisen tapaa ja tavoitteita.

Yhteistyömme alkoi yrityksen nykytilanteen kartoituksella. Tämän jälkeen työstimme brändistrategian keskeisiä elementtejä yhteisissä työpajoissa. Sukelsimme syvälle Me Studion olemassaolon tarkoitukseen, vahvuuksiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin: mitä yritys lupaa ja viestii, miltä se tuntuu ja kuulostaa. Niin syntyi ajatus kasvutarinasta.

”ME Studio rakentaa asiakkaalleen tapahtumasta mieleenpainuvan näytöksen, joka on pala yrityksen suurempaa tarinaa. Onnistumisesta versoaa kasvua, joka voi merkitä monia asioita aina yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisesta maineen kirkastamiseen tai myynnillisten tavoitteiden saavuttamiseen.”

Yrityksen arvolupaukseksi kiteytyi ”ME teemme tapahtumasta kasvutarinan”.

ME Studion uusi visuaalinen ilme on rakentunut brändistrategian pohjalla, ja osallistuimme esimerkiksi sen värimaailman suunnitteluun. Lisäksi Paperilintu on ollut mukana uudistamassa yrityksen verkkosivustoa sisältöjen osalta.

Brändistrategian avulla ME Studio voi jatkossa varmistaa, että yrityksen viestintä pysyy yhtenäisenä niin työyhteisön sisällä kuin ulospäin. Lisäksi brändistrategia helpottaa yrityksen jokapäiväisen markkinointiviestinnän teettämistä laadukkaasti ja yhtenäisesti tarkasti määritellyn arvolupauksen pohjalta.

 

Mitä teimme?

 • Brändistrategia sisältää mm.
  • yrityksen visio, missio, menestyksen kulmakivet eli strategia
  • arvolupaus
  • tarina
  • brändipersoona ja brändiattribuutit
  • äänensävy
 • Verkkosivujen sisältöjen tuottaminen, mm. asiakastarinoita
”Paperilinnun tiimi, Maria Rautio ja Tiia-Leena Haataja, saivat hyvin kiinni yrityksemme ajatusmaailmasta ja pääsi kehittämään sekä haastamaan koko arvopohjaamme. Lopputuloksesta saatiin juuri meidän näköinen, tuntuinen ja kuuloinen ME Studio. Yhteistyö läpi projektin oli selkeää ja aikataulutus projektin alussa oli hyvin suunniteltu.”
Tuomo Takala
Interim CEO & Production Manager

Yhteistyössä Cuvio Oy / Tiia-Leena Haataja

Miksi brändistrategia?

Muita referenssejä