Näistä syistä brändin oma media on paras media

Yrityksen tai organisaation tarinoiden, vinkkien ja asiantuntemuksen avaaminen maailmalle timanttisen sisällön muodossa on tärkeä strateginen päätös, joka rakentaa ja vahvistaa brändikokemusta. Paikka, jossa merkityksellisiä kohtaamisia kuluttajien kanssa luodaan, on oma media.

Oma media on kuin sisältöjen korea puutarha, jonka yritys istuttaa ihan itse. Tässä keitaassa päätökset ja toimenpiteet versojen kastelusta kasvun seurantaan ja kävijöiden johdatteluun polulta toiselle ovat yrityksen omassa hallinnassa.

Kirjoituksessani keskityn digitaalisiin oman median kanaviin, joita ovat yrityksen verkkosivu, uutiskirje, blogi tai vaikkapa verkkolehti. Perinteisistä oman median kanavista tärkein on asiakaslehti. Tässä kohtaa viisasta lienee myös lyhyesti kerrata muut keskeiset termit: Ostetulla medialla tarkoitetaan rahalla ostettua medianäkyvyyttä, kuten mainoksia, natiivisisältöjä tai advertoriaaleja. Ansaittu media on tiivistettynä yrityksen saamaa huomiota ulkopuolisilta tahoilta, esimerkiksi medianäkyvyyttä

Entä sitten some?

Sosiaalisen median kanavissa on toki oman median piirteitä, mutta täytyy muistaa, että siellä tallustellaan aina vuokratulla maalla. Facebook, LinkedIn tai Twitter voivat milloin tahansa muuttaa vaikkapa algoritmia siten, että päivitysten marssijärjestys muuttuu.

Sosiaalisen median kanavat ovat ehdottomasti tärkeä osa yrityksen viestintää. Suurin satsaus kannattaa kuitenkin tehdä oman median kanaviin, jossa asiakaslähtöisellä suunnittelulla ja taidokkaalla sisällöntuotannolla voidaan saada aikaiseksi suuria asioita.

Pohja kuntoon

Oma media ei synny sormia napsauttamalla eikä sisältöpuutarhaa kannata perustaa heittelemällä erilaisia siemeniä sokkona ympäriinsä. Epäjärjestelmällisyys johtaa rönsyilevään sekasotkuun, jossa kukaan ei halua kulkea.

Sen sijaan menestyksekkään puutarhan istuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja huolellisen pohjatyön: mitä istutetaan, kenelle ja miksi – mitkä ovat urakan tavoitteet? Puutarha menestyy vain, jos se aidosti kiinnostaa kävijöitä sekä tarjoaa elämyksiä ja oivalluksia. Tarvitaan laadukasta ja puhuttelevaa sisältöä oman alan trendeistä ja ajankohtaisista asioista. Lue tästä, miten luot blogitekstejä, joista tykkäävät niin ihmiset kuin hakukoneetkin.

Miksi sisältökeidas kannattaa perustaa?

Kun brändillä on vahva oma kanava, sen positiiviset vaikutukset ulottuvat lähes kaikkeen. Oma media ei ole ole oma erillinen saarekkeensa, vaan oikein rakennettuna sen tavoitteet johdetaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteista. Sisältöjen kautta on mahdollista vahvistaa mielikuvaa omasta yrityksestä alan asiantuntijana ja osaajana tai tuoda tuotteet inspiroivalla tavalla kuluttajan tietoisuuteen. Samalla hakukonenäkyvyys paranee ja myynti saa liidejä.  

Sosiaalinen media on tärkein sisäänheittokanava omaan mediaan. Lisäksi laadukkaasti ja säännöllisesti tuotetut sisällöt rikastavat ja selkeyttävät somen tarjontaa.

Paperilintu on laadukkaiden sisältöjen asiantuntija. Ota yhteyttä, keskustellaan lisää oman median mahdollisuuksista!

Teksti ja kuva: Maria Rautio

 

Heräsikö sinulla kysymyksiä?

Maria Rautio
Sisällöntuottaja, viestinnän ammattilainen
maria.rautio@paperilintu.fi 
Puh. + 358 44 532 3752

Laita minulle viestiä!